Księga przychodów i rozchodów – podstawowa forma prowadzenia księgowości

Księga przychodów i rozchodów – podstawowa forma prowadzenia księgowości
Księga przychodów i rozchodów – podstawowa forma prowadzenia księgowości
http://www.hah.pl

Podstawową metodą księgową służącą do ewidencjonowania – dla celów podatku dochodowego – przychodów i kosztów podatnika jest Księga Przychodów i Rozchodów. Ta forma prowadzenia księgowości stosowana jest gdy podatnik jest opodatkowany na zasadach ogólnych. Nie można zastosować księgi gdy podatnik wybiera jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową. Księgi przychodów i rozchodów nie prowadzą również podatnicy opodatkowani podatkiem CIT – podatkiem od osób prawnych – są to np. spółki z o.o., spółki akcyjne.

Księga przychodów i rozchodów składa się z 17 kolumn. Jest to określone wzorem zamieszczonym w „Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów”.

Przychody
Zapisów w księdze dotyczących przychodów dokonuje się na podstawie wystawionych rachunków, faktur, faktur korygujących, not korygujących, dowodów opłat pocztowych, targowych, dowodów bankowych. Jeśli sprzedaż jest nieudokumentowana tymi dokumentami to ewidencji przychodów dokonuje się na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego lub na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży ( jest to praktyczne zwłaszcza w przypadku wystawiania dużej ilości dokumentów księgowych). Przedsiębiorcy zobowiązani do posiadania kas rejestrujących (fiskalnych) zaewidencjonują sprzedaż na podstawie dobowych wydruków z kas fiskalnych lub miesięcznego zestawienia wydruków raportów dobowych jest to tak zwany raport fiskalny miesięczny.

Koszty
Zapisów w księdze dotyczących kosztów dokonuje się na podstawie wystawionych rachunków, faktur, faktur korygujących, not korygujących, dowodów opłat pocztowych, targowych, dowodów bankowych, opłat za przejazdy autostradą, biletów, dokumentó wewnętrznych. Podatnicy któzy są płatnikami podatku VAT ewidencjonują wydatki (koszty) wg cen zakupu netto. Podmioty niebędące podatnikami VAT ewidencjonują wydatki (koszty) wg cen zakupu brutto. Niemożliwy do odliczenia podatek naliczony VAT powiększa koszty uzyskania przychodów.